top of page
Sanitet Sverige foto

Ventilation

Att rensa och rengöra sin ventilation är en viktig del i det löpande underhållet av hemmet. Ventilation är särskilt viktig för oss som bor i Sverige då vi tillbringar en stor del av våra liv inomhus. Vi människor andas med hjälp av våra lungor som är viktiga för att vi ska känna oss friska och starka. För ett hus är ventilationssystemet precis som lungorna. För att du och ditt hus ska må bra är det nödvändigt att regelbundet se över ventilationen i ditt hem.

 

Rent praktiskt rensas smuts, mögel, damm och andra beläggningar bort från ventilationskanalerna. Våra utbildade ventilationstekniker har lång erfarenhet och bredkompetens som säkerställer att arbetet utförs tillfredsställande.

 

Imkanal är den kanalen som går från spisfläkten och ut på taket. Där samlas smuts och brandfarliga fettpartiklar från matlagningen som är viktiga att rensa regelbundet för att förebygga brandrisk. Det är tyvärr en vanlig brandorsak i Sverige idag att matos och fett som samlats i imkanalen tar eld. Fram till 2004 var det lag på att rensa imkanalen inom samma ramar som eldstäder. Efter 2004 när lagen tog bort så sköts inte längre rensning av imkanaler via sotningsdistrikten utan nu åligger det husägarna själva att se till och rensa kontinuerligt.

 

Övrig frånluft i fastigheten från grovkök, badrum och andra våtutrymmen bör ses över regelbundet oavsett vilket typ av ventilationssystem som finns i huset. Mekanisk frånluft, självdrag eller FTX system behöver ses över regelbundet även om intervallen varierar. Att säkerställa att huset har ett friskt luftflöde kan även ha en positiv inverkan på energi förbrukningen. Ännu viktigare och tänka på är hälsan. Dålig luft inte är något som syns, däremot så märks det! Brister i ventilationen kan ge upphov till hälsobesvär som huvudvärk och allergier.

 

Har du inte sett över ventilation i hemmet de senaste åren så är det en god idé att kontakta oss idag, välkommen!

Sanitet Sverige tekniker
Sanitet Sverige ventilation före och efter
bottom of page