top of page
Sanitet Sverige

Förebyggande stamspolning

Avloppet i ditt hus ansluter till ett omfattande nätverk av avloppsrör som sammantaget utgör ett ännu större avloppsystem. Allt flytande avloppsavfall från ditt hus åker ner i ett avloppsrör som i sin tur går vidare ut till ett kommunalt avloppsystem eller till den egna avloppsbrunnen. Det är av den här anledningen det är så viktigt att underhålla sina avloppsrör så dom är rena, hela och säkra!

Avloppspolning är en förebyggande åtgärd och ett nödvändigt underhåll. Denna åtgärd ser till att ditt avlopp och dina rör alltid fungerar felfritt. Det gör att du minskar risken för akuta stopp och samtidigt spolar bort smuts, fetter och andra beläggningar ur avloppssystemet.

Så gott som alla akuta avloppsstopp börjar som små nästan obemärkta förändringar, fast det kommer förr eller senare leda till allvarligare problem ifall det inte underhålls och spolas regelbundet. Vi på Sanitet Sverige AB verkar för att avloppsspolningar ska bli ett regelbundet underhåll av alla svenska hushåll.

Avloppsspolningar är en viktig del av husets underhåll. Här följer anledningarna till att du bör spola dina avlopp regelbundet:

 

1. Det minskar risken för akutstopp och problematiska avrinningsproblem.

Varje gång avrinning försämras och blir långsammare så är det ett tecken på att det börjar bli igensatt och fullt av beläggningar som kan kräva en spolning. Oavsett hur obetydelsefullt problemet kan framstå så är risken att det leder till mycket större problem och i förlängningen även hälsorisk. Regelbundna underhållspolningar kan förhindra att detta händer.
I bästa fall så kan problemet upptäckas i tid innan det eskalerar och blir ett allvarligt problem. När du upplever problem med avloppet är en bra start att rengöra vattenlåset, kvarstår problemet ändå kan man testa fylla upp diskhon med varmt vatten och låta en maskindiskmedelstablett lösas upp i vattnet, Därefter släpper man ut vattnet och spolar varmt vatten några minuter för att skölja rent systemet. Om ingen av dessa metoder fungerar för dig är det bästa att ringa oss på Sanitet Sverige AB så du får expert råd och tillgång till mer avancerad utrustning som kan lösa alla envisa problem.

2. Det förlänger livslängden och underhåller avloppssystemet.


Ibland fungerar inte avrinningen som vi vill och som det är tänkt att det ska göra. Denna långsamma avrinningen kan skapa ett vattentryck som byggs upp av pressen ovanifrån, detta tryck kan orsaka skador på avloppsrören ifall det inte spolas och rengörs regelbundet. Förebyggande spolning kan således förebygga olyckor och vattenläckage.

3. Det förebygger dålig odör och skarpa dofter.


Vet du vad det är som orsakar dom allra flesta akutstoppen i avloppet?
Dom allra flesta akutstoppen orsakas av felaktigt hanterade av avfall. Fett, tvål, hår, oljor och köksmedel kan orsaka akuta stopp. Allt detta är exempel på material som avloppssystemet inte är designat för att hantera. Dessa organiska material fastnar inuti avloppsrören och med tiden bygger det upp beläggningar och bakterier. Dessa belägg kan ge upphov till högst otrevlig lukt i ditt hem. Eftersom det är en gradvis uppbyggnad av belägg som sker övertid så finns en risk att man vänjer sig vid sådan otrevlig doft eller endast känner av det i kraftiga doser. Tvättstugan är en typisk plats där man tydligt kan känna avloppsdoft från bakteriella beläggningar. Detta kan förstås skapa ett obehag i ditt hem. Regelbundna förebyggande avloppspolningar förebygger att otrevliga beläggningar bygger upp så ditt hem är välkomnade och fritt från otrevliga avloppsdofter.

4. Det håller ditt hem säkert.


Skicket på ditt avloppsystem har en direkt koppling till skicket på ditt hem. Denna koppling innefattar ett funktionellt, hälsosamt och hygieniskt hus för dig och dina nära att leva i. Smutsiga avloppsrör med mycket belägg kan orsaka att avloppsvatten läcker in i huset och orsakar hälsorisker för dig och din familj.

Regelbundna underhållspolningar förhindrar detta och ser till att flytande avloppsavfallet stannar där det hör hemma – I AVLOPPET!  

Förutom att regelbundet spola rent avloppssystemet kan man få signaler om att det är dags att spola igenom avloppsystemet.
Var uppmärksam på följande:      

1. Dåligt lukt.

2. Långsam avrinning.

3. Gurglande/kluckande ljud

4. Handfat och golvbrunnar som rinner över.

 

Om du upptäcker något av dessa tecken i ditt hus – Kontakta Sanitet Sverige AB så vi kan utföra en ordentlig och effektivt spolning i ditt hem.   

 

Boka ditt möte nu!

Sanitet Sverige Avlopp och Ventilation
Sanitet Sverige  golvbrunn.JPEG
Sanitet Sverige före efter avlopp 2022-09-29.jpg
Sanitet Sverige  logga.png
Sanitet Sverige  logga.png
Sanitet Sverige.jpg
bottom of page